top of page
Трилогија Милош Обилић састоји се од романа "Змај и Ждрал", "Копље св. Георгија" и "Витез заточник". Она се може читати као посебна целина, или као преднаставак трилогије Косингас (у том случају, предлажемо да се прво прочита трилогија Косингас, па онда Милош Обилић како би Вам многи појмови били јаснији).
Трилогија Милош Обилић садржи два аспекта приче о нашем највећем косовском јунаку: митску и историјску. С озбиром да се о његовом животу не зна ништа, аутор је користио народно предање и легенде, и наравно, додао свој печат створивши једну узбудљиву епску фантастику.
Други аспект приче је историјски, и у трилогији су верно приказани сви ликови и догађаји који су обележелили скоро пола века немањичке државе, закључно са Косовским бојем.
Осим тога, аутор износи своје тезе о неким недовољно истраженим или непознатим догађајима и ликовима, као што су: кћерка цара Душана, смрт цара Душана, смрт цара Уроша, као и о Косовском боју и јуначком подухвату Милоша Обилића... и још много тога.
bottom of page